Rekapitulace - rok 2010

31.12.2010 00:00

Koncem června roku 2010 se naše rodina rozrostla o čtyřnohého kamaráda Contyho. Doma jsme začali se základy poslušnosti a od září se přihlásili do psí školičky jedné ZKO. Naším největším problémem byl aport (dodnes není Conty vášnivý aportér). A prolézt betonovou trubkou se nám za celou dobu návštěv školičky nepovedlo. Jinak byl Conty poslušný a bezproblémový v kontaktu s ostatními psy. Bohužel pravidelná účast v této ZKO byla nad naše možnosti, a to jak časové tak co se týče dojezdové vzdálenosti. To ovšem neznamená, že bychom polevili ve výcviku poslušnosti. Alespoň základní poslušnost vyžadujeme. Té se věnujeme prakticky denně při procházkách, výletech i každodenních činnostech.